LAT-LAK

Bemutatkozás

 

Az Alapítvány tartós közérdekű célja az, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű, illetve kisebbségi csoportok társadalomba történő visszailleszkedését, integrálódását és motivációt nyújtson a társadalmi felelősségvállaláshoz.

Az ENSZ által meghirdetett Millennium Development négy célkitűzésével (szegénység elleni küzdelem, alapfokú oktatás biztosítása, nemek közötti egyenlőség támogatása és a környezeti fenntarthatóság biztosítása) összhangban az alapítvány célja, hogy felhívja a különböző társadalmi csoportok problémáira a figyelmet, támogassa azok megértését, megkísérelje csökkenteni a kirekesztettség érzését, közelebb hozza őket és segítse integrációjukat.


Céljaink

A Magyarországon élő hátrányos helyzetű, illetve kisebbségi csoportok társadalmi beilleszkedésének segítése szociális, oktatási és kulturális programokon keresztül.

 • A Magyarországon élő hátrányos helyzetű, illetve kisebbségi csoportok érdekeinek és jogainak helytálló képviselete.
 • Fellépés Magyarország anti-diszkiminációs irányelveinek kidolgozásáért és megvalósításáért, ennek szakértői támogatása.
 • A Magyarországon élő hátrányos helyzetű, illetve kisebbségi csoportok jogai érvényesítésének támogatása.
 • Együttműködés kialakítása és fenntartása a hasonló célokért tevékenykedő emberi jogi és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, Magyarországon és külföldön egyaránt.


Tevékenységeink

 • Szociális, kulturális, ifjúsági, információs és mentálhigiénés programokat szervez és koordinál, többek között
  • alap ellátás biztosítása, támogatása (szállás, élelmezés, higiénés ellátás)
  • művészeti projektek: képző- és iparművészeti projektek a hátrányos helyzetű, illetve kisebbségi csoportok megvalósításában
  • szabadidős programok szervezése
  • tömegtájékoztatás
 • Rendszeresen együttműködik a csoportokat támogató hazai emberi jogi, karitatív, érdekképviseleti szervezetekkel, oktatási és tudományos intézményekkel, hír-és információcserét biztosítva a kölcsönösség alapján.
 • Kapcsolatokat létesít és ápol az adott témában szakértő nemzetközi szervezetekkel, ezen együttműködés keretében közös eszmecseréket,tapasztalatcserét, szakmai programokat szervez
 • Oktatást, képzést, tájékoztatást szervez a hátrányos helyzetű, illetve kisebbségi csoportok és a velük foglalkozók, segítőik, önkéntesek, civil szervezetek és hatóságok számára a beilleszkedés, konfliktuskezelés, a tolerancia erősítése, a munkaerő piaci bekapcsolódás érdekében, és az adott társdalmi csoport jellemző problémáinak és azok megoldásához szükséges ismeretek elmélyítésére.
 • Közreműködik hazai és nemzetközi tudományos kutatásokban

 

Alapító: Wéber Géza 

Kuratórium elnök: Boros Petra

Kuratórium tagok: Boros Panna, Németh Zsófia

Kollegák és Támogatók: Szabó Veronika, Sánta Edina, Cserni Judit